Informacje

XXXV Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży

 • Opublikowano: niedziela, 25, październik 2015 09:06
Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy "Pałac" i Dyrektor Pałacu Młodzieży miałam zaszczyt uczestniczyć w Koncercie Galowym XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Szesnaście zespołów chóralnych, wspaniała atmosfera , emocje laureatów - to było święto muzyki w Bydgoszczy. Czytaj więcej...

Rada Osiedla Szwederowo

 • Opublikowano: piątek, 23, październik 2015 11:11
Spotkanie z Radą Osiedla Szwederowo było dla mnie okazją do rozmowy o mojej pracy Posła na Sejm RP VII kadencji. Przekazałam sprawozdanie "Rozliczam się z mojej pracy poselskiej". Dziękuję za miłe i owocne spotkanie. Czytaj więcej...

Dziś w Ogrodzie Botanicznym

 • Opublikowano: sobota, 17, październik 2015 18:59
W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odsłonięta została rzeźba LATO. To czwarta rzeźba przedstawiająca pory roku. W poprzednich latach odsłonięte zostały rzeźby: JESIEŃ, ZIMA i WIOSNA. Rzeźbę LATO odsłonił JM Rektor Janusz Ostoja-Zagórski, Prezes Fundacji Take Care i Profesor Stanisław Radwański-artysta rzeżbiarz, autor rzeźb. Piękny prezent na 10-lecie utworzenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Gratuluję inicjatorom i sponsorowi rzeźby.
Warto było spędzić sobotnie południe w Ogrodzie Botanicznym i spotkać wspaniałego rzeźbiarza i wielu znajomych.

II Kongres "Zdrowie w Twoich Rękach".

 • Opublikowano: piątek, 16, październik 2015 08:34
Na zaproszenie Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Różowa Wstążeczka" w Bydgoszczy Pani Małgorzaty Bonin wzięłam udział w prozdrowotnym II Kongresie pt. "Zdrowie w Twoich Rękach". To wyjątkowe przedsięwzięcie uświadamiające mieszkańcom naszego miasta i okolic jak ważna jest profilaktyka raka piersi i jak wiele od nas zależy. Ważnym punktem Kongresu była promocja poradnika pt. SOS dla Amazonek", wydanego pod redakcją dr n. med. Anny Koper. Gratuluję wydawnictwa, które,  jak powiedziała mi Pani Prezes, jest poradnikiem uwzględniającym pytania i oczekiwania Kobiet-Amazonek w trakcie leczenia, ale również osób bliskich wspierających kobiety w walce o zdrowie.

10-lecie istnienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 • Opublikowano: piątek, 16, październik 2015 08:32
Miałam zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w 47. Inauguracji Roku Akademickiego  na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Jubileuszowej Gali z okazji X-lecia powołania Uniwersytetu, którą zaszczycił Doktor Honoris Causa -były Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Warto przypomnieć, że 21 kwietnia 2005 roku Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Było to spełnienie pragnień Bydgoszczan, którzy rozumieli rolę uniwersytetu w rozwoju miasta. W proces utworzenia uniwersytetu zaangażowali się parlamentarzyści, społeczność akademicka, władze samorządowe. Dumna jestem, że posiadam medal Casimirus Magnus "Za zasługi dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"
Gratuluję Władzom UKW dynamicznego rozwoju Uczelni i życzę, aby nowy rok akademicki 2015/2016 przyniósł pracownikom naukowowo-dydaktycznym sukcesy naukowe i satysfakcję z efektów dydaktycznych. CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UKW życzę wzmocnienia pozycji Uczelni i zrealizowania ambitnych planów.

"Klub Marzenie 50 plus"

 • Opublikowano: czwartek, 15, październik 2015 08:35
Klub "Marzenie 50 plus" w Starym Fordonie w Bydgoszczy zaprosił mnie na spotkanie. Rozmawiałyśmy o mojej pracy poselskiej i o kandydowaniu na Posła na Sejm następnej kadencji, o Ordynacji wyborczej. Przekazałam egzemplarze sprawozdania "Rozliczam się z mojej pracy poselskiej", a także ulotki wyborcze jako kandydatki z listy nr 2 KW PO, przedstawiając najważniejsze przedsięwzięcia, w których realizację będę angażować się.
Rozmawiałyśmy także o działalności Klubu i o najbliższych planach.
Gratuluję aktywności oraz integracji kobiet, którą inspiruje Pani Prezes Maria Gałęska.

Jubileusz 690. Urodzin Solca Kujawskiego

 • Opublikowano: czwartek, 15, październik 2015 08:30
Jubileusz 690. Urodzin Solca Kujawskiego w Soleckim Centrum Kultury zgromadził wielu dostojnych gości. Uroczystość zaszczyciła Pierwsza Dama Polskiej Piosenki Pani Irena Santor-Honorowy Obywatel Solca Kujawskiego. Solec Kujawski to dynamicznie rozwijające się miasto. Uczestniczyłam w tej ważnej i wspaniale przygotowanej uroczystości. Przekazałam na ręce Pani Burmistrz Teresy Substyk gratulacje i życzenia Mieszkańcom Solca Kujawskiego dalszego rozwoju.

Podziękowanie za udział kampanii #17 milionów.

 • Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2015 10:14
Takie sympatyczne podziękowanie otrzymałam. To dla mnie było zaszczytem udział w tak ważnej kampanii.
 
"Jeszcze raz w imieniu dzieciaków z MPD i Fundacji Kolorowy Świat bardzo dziękuję za wsparcie kampanii #17milionow. To dla nas ogromny zaszczyt"

60 lat V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

 • Opublikowano: sobota, 10, październik 2015 08:46
Uczestniczyłam we wspaniałej uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Były listy gratulacyjne i nagrody od Dyrektora Leszka Siekierskiego dla obecnych i byłych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Piękny, ciekawy program artystyczny  w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły. Nie zabrakło wieloletniego Dyrektora V LO -legendy Szkoły, Pana Witolda Mariana Szczerby, któremu wszyscy zaśpiewali "Sto lat". Gratulowałam CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY szczęścia do Dyrektorów, życzyłam osobistej pomyślności byłym oraz obecnym nauczycielom i uczniom.

Premier Ewa Kopacz z wizytą w Bydgoszczy.

 • Opublikowano: poniedziałek, 05, październik 2015 08:47
Premier Ewę Kopacz powitaliśmy w Bydgoszczy na dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna, najnowocześniejszym w Polsce. Premier Kopacz była pozytywnie zaskoczona realizowaną inwestycją. Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

 • Opublikowano: sobota, 03, październik 2015 14:37
W sobotnie południe Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa zainaugurowała Rok Akademicki 2015/2016. KPSW kształci na 12 kierunkach w 60 specjalnościach. W wystąpieniu podkreśliłam znaczenie kształcenia pod potrzeby rynku pracy i działalność Uczelni na rzecz dialogu kultur. Życzenia dalszego dynamicznego rozwoju Uczelni i dobrego roku akademickiego przekazałam całej SPOŁECZNOŚCI Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Inauguracja Roku Akademickiego w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

 • Opublikowano: sobota, 03, październik 2015 14:35
Z satysfakcją uczestniczyłam w XII Inauguracji Roku Akademickiego w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Uczelnia rozwija się i kształci na dziesięciu kierunkach pod kątem potrzeb rynku pracy. Przekazałam na ręce Rektora List gratulacyjny dla całej SPOŁECZNOŚCI UCZELNI z życzeniami dalszego jej rozwoju, a dla studentów dobrych wyników w nauce i rozsądnego korzystania z życia studenckiego.

Nowy rok akademicki

 • Opublikowano: piątek, 02, październik 2015 07:06
Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2015/2016 życzę wszystkim studentom jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
Korzystajcie również z życia studenckiego, bo to najpiękniejszy okres w życiu człowieka.