Informacje

Spotkanie z Panią Premier

  • Opublikowano: środa, 04, luty 2015 16:54
Uczestniczyłam w spotkaniu Parlamentarzystek PO z Panią Premier Ewą Kopacz. Potrzebne dla nas -myślę, że również ważne dla Pani Premier spotkanie integrujące.

Droga S10

  • Opublikowano: piątek, 30, styczeń 2015 14:45

Popieram Apel Rady Miasta Bydgoszczy o włączenie się mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w proces konsultacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023.

Czytaj więcej...

Moja wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

  • Opublikowano: wtorek, 13, styczeń 2015 06:57
Posiedzenie nr 84 w dniu 13-01-2015 (1. dzień obrad)
"Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006)."
Czytaj więcej...

"Gorąca Godzina" w Radio PiK.

  • Opublikowano: sobota, 10, styczeń 2015 08:18
Wzięłam udział w dyskusji w Radio PiK "Gorąca Godzina", która odbyła się 10.01.2015.
Data wyborów, polityczne i społeczne konfrontacje-jak rozwiązywać tak trudne konflikty? Czy można im zapobiec lub je osłabić?
Zapraszam do wysłuchania i obejrzenia dyskusji www.radiopik.pl

Moja wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

  • Opublikowano: czwartek, 18, grudzień 2014 08:01

Posiedzenie nr 83 w dniu 18-12-2014 (2. dzień obrad)

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953).

Czytaj więcej...

Moja wypowiedź na posiedzeniu Sejmu

  • Opublikowano: wtorek, 16, grudzień 2014 12:03

Posiedzenie nr 82 w dniu 16-12-2014 (1. dzień obrad)

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951).

Czytaj więcej...

Pierwszy dzień w Sejmie VII kadencji

  • Opublikowano: wtorek, 16, grudzień 2014 09:32
Z Wiceministrem Środowiska Januszem Ostapiukiem po debacie nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, w którym są bardzo istotne zapisy, o które zabiegały samorządy Unii Metropoli Polskich. Ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 500 tys. mieszkańców,  spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki.

Od 16 grudnia 2014 roku jestem Posłem na Sejm RP

  • Opublikowano: wtorek, 16, grudzień 2014 09:28

16 grudnia 2014 r. złożyłam ślubowanie poselskie "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej".

Czytaj więcej...

KAWKA

  • Opublikowano: środa, 10, grudzień 2014 12:00
Bydgoszcz uzyska dotację w wysokości 3 357 613, 52 zł na likwidację 178 pieców w 15 budynkach będących ałasnością Miasta, opalanych  węglem i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej. Czytaj więcej...

Podejmiemy bardzo ważną decyzję!

  • Opublikowano: piątek, 28, listopad 2014 17:20
30 listopada podejmiemy bardzo ważną decyzję!
 
30 listopada wybierzemy Prezydenta Bydgoszczy, któremu powierzymy zarządzanie miastem. Potrzebna jest kontynuacja, aby zakończyć realizowane inwestycje  i zrealizować nowe. Miasto jest przygotowane do wykorzystania nowych środków europejskich dostępnych dla Polski na lata 2014-2020, dlatego głosujmy na Rafała Bruskiego, na rozwój i umocnienie pozycji Bydgoszczy.