Pilotażowy Promocyjno-Badawczy Rejs Kontenerowy Gdańsk-Warszawa 19-27 kwietnia 2017 r.

Regionalna Rada Ochrony Przyrody (organ doradczy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), której jestem członkiem, uczestniczyła w części Pilotażowego Promocyjno-Badawczego Rejsu Kontenerowego Gdańsk-Warszawa na trasie Toruń-Włocławek. Rejs jest jednym z zadań projektu EMMA, realizowanego przez 21 partnerów i 48 instytucji z Niemiec, Polski, Szwecji, Finlandii i Litwy. Na na celu pokazanie możliwości i pozycji konkurencyjnej śródlądowego transportu wodnego, przyjaznego środowisku. Podczas rejsu Prof. Zygmunt Babiński przedstawił argumenty za koniecznością rewitalizacji dróg wodnych E40, której osią jest Wisła i E70, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią, a w Województwie Kujawsko-Pomorskim biegnie linią Noteci i Wisły. Na skrzyżowaniu tych dwóch międzynarodowych dróg wodnych leży Bydgoszcz. Transport wodny to transport przyszłości, to szansa dla rozwoju gospodarczego i dla turystyki.  Dyskutowaliśmy również i uwarunkowaniach budowy stopnia wodnego w Siarzewie, o porcie multimodalnym. W trakcie rejsu naukowcy prowadzili badania m.in. monitoring głębokości Wisły i pomiary mętności wody w Wiśle.