20 rocznica uchwalenia Konstytucji RP

"Gdy przyjdzie czas na wspomnienia, wszyscy będziemy pamiętać, że to najwyższe prawo Rzeczypospolitej tworzyliśmy razem dla wspólnego pożytku Polaków". Tę dedykację wpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski na moim egzemplarzu nr 82 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności miałam udział w przygotowaniu zapisów Art. 74, dotyczących ochrony środowiska (jako członek senackiej Komisji Ochrony Środowiska) i Art. 33, dotyczącego równych praw kobiet i mężczyzn ( jako członkini Grupy Parlamentarnej Kobiet).