Happening z okazji imienin Króla Kazimierza Wielkiego.

Uczestniczyłam w V Happeningu zorganizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy pomniku Króla Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy Bydgoszczy licznie zaszczycili tę uroczystość. Wysłuchaliśmy ciekawego wystąpienia prof. Adama Sudoła o patronie Bydgoszczy i Uczelni. Honory Króla sprawował Kazimierz Drozd, (Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy), a honory Królowej - Bożena Sałacińska (Przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Były salwy honorowe, tańce dawne Zespołu "Kazimierki". Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego. Miałam zaszczyt złożyć wiązankę kwiatów w delegacji Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. Korowodem prowadzonym przez parę Królewską i biesiadą królewską zakończyliśmy imieninowy dzień.