Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spotkali się członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, która jest organem doradczo-opiniodawczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rada zaopiniowała pozytywnie projekty Zarządzeń Dyrektora RDOŚ  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Kruszyn", w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska i Lisi Kąt.
Rada zapoznała się z przygotowaną przez RDOŚ informacją o Systemie Zarządzania Ochroną Przyrody, który zawiera m. in. dane o planowanych i zrealizowanych działaniach ochronnych wynikających z obowiązujących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i planów ochrony dla rezerwatów przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, opiniowanych przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody w Bydgoszczy. W naszym województwie mamy 94 rezerwaty przyrody i 44 obszary Natura 2000. RDOŚ nadzoruje realizację ok. 1100 zadań ochronnych. System Zarządzania Ochroną Przyrody (SZOP) jest autorskim pomysłem RDOŚ w Bydgoszczy i wzbudził on podziw członków RROP. Pozwala na sprawne realizowanie zadań ochronnych. Panu Dariuszowi Górskiemu za opracowanie bardzo cennej aplikacji złożyliśmy gratulacje, a Dyrektorowi RDOŚ wyrazy uznania za wprowadzenie innowacji, wykorzystywanej z powodzeniem w praktyce.
Na posiedzeniu RROP nie obyło się bez interesującej dyskusji dotyczącej zapobiegania wycince drzew.
Na zakończenie Dyrektor Dariusz Wrzos podkreślił, że uchwały Regionalnej Rady Ochrony Przyrody są pomocne w realizacji zadań ochronnych, co członkom Rady sprawiło satysfakcję.