Wigilijno-Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zorganizowało tradycyjnie wigilijno-noworoczne spotkanie w Sali Sesyjnej Ratusza. Uczestniczyłam w nim, jako członek Stowarzyszenia. Prezes Jerzy Derenda przedstawił bogatą działalność TMMB w 2016 roku. Uhonorowano również Tytułem Przyjaciela Bydgoszczy osoby szczególnie zaangażowane w pielęgnowanie historii i promowanie Bydgoszczy. Nowym członkom wręczono uroczyście legitymacje.
Wysłuchaliśmy ciekawych i refleksyjnych wystąpień o tożsamości Bydgoszczy i podzieliliśmy się opłatkiem, a piękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Płomienie" uświetnił noworoczne spotkanie.