Informacje

Oficjalna uroczystość Jubileuszu 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Published on Wednesday, 10 May 2017 12:41
Oficjalna uroczystość Jubileuszu 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w dniu 10 maja w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Sala była wypełniona po brzegi. Spotkali się słuchacze KUTW i wielu znakomitych gości. Uroczystość zaszczycił  JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny, Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz (Prezes UTW Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie), Założyciel KUTW prof. Roman Ossowski, przedstawiciele innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku , przedstawiciele władz Miasta Bydgoszczy. Uczestniczyłam w tej pięknej uroczystości na zaproszenie Rady Naukowo-Programowej i Rady Słuchaczy, z którą mam kontakt od pierwszych dni utworzenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Read more...

Jubileusz 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

 • Published on Tuesday, 09 May 2017 12:30
W dniu 9 maja Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął trzydniowe obchody Jubileuszu 10-lecia utworzenia KUTW przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystości na zaproszenie Rady Naukowo-Programowej, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Bernard Mendlik i Rady Słuchaczy, której przewodniczy Bożena Sałacińska. Słuchacze KUTW zaprezentowali swój dorobek i osiągnięcia w pięknie przygotowanym programie artystycznym. Gratulowałam słuchaczkom i słuchaczom aktywności w edukacji przez całe życie oraz działalności na rzecz aktywności społecznej, a założycielowi i Honorowemu Przewodniczącemu Rady Naukowi-Programowej KUTW prof. dr hab. Romanowi Ossowskiemu inicjatywy na rzecz osób, o których mówi, późniejszej dorosłości. Sympatyczną uroczystość zakończyliśmy wspólnym na stojąco zaśpiewaniem "Sto lat". Read more...

VIII Bydgoskie Dywany Kwiatowe

 • Published on Saturday, 06 May 2017 12:26
VIII Bydgoskie Dywany Kwiatowe w dniach 6-7 maja jak co roku odwiedziło wielu Bydgoszczan. Można było podziwiać dywan kwiatowy z napisem "Rok Wisły" z płatków różnokolorowych tulipanów ułożony na Wyspie Młyńskiej przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. Rok 2017 został ustanowiony "Rokiem Wisły" uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT wspólnie z Hurtownią Kwiatów Florita R.P. Pukszto. Bydgoskim Dywanom Kwiatowym towarzyszyła wystawa przepięknych i różnorodnych tulipanów. Był również tulipan Bydgoszcz. Niektóre odmiany były również dostępne w sprzedaży. Gratulacje dla organizatorów za konsekwentną realizację wspaniałego pomysłu, świetnie promującego Bydgoszcz. Read more...

Spotkanie po latach tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca.

 • Published on Friday, 28 April 2017 22:58
W Pałacu w Skłudzewie, siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata spotkali się po latach tancerki i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca "Młody Toruń". Miałam szczęście i przyjemność osiem lat tańczyć i koncertować w kraju i za granicą, gdzie byliśmy entuzjastycznie przyjmowani. Wspominaliśmy naszych choreografów Roderyka Lange i Anzelmę Zielińską, którzy zaszczepili nam miłość do tańca, do ciężkiej pracy, która dawała satysfakcję, kiedy tłumy widzów oklaskiwały nasz występy. Piękne spotkanie ludzi różnych profesji, z różnych stron kraju, dzięki Prezesowi Fundacji Piękniejszego Świata Leszkowi Warmbierowi. Read more...

20 lat Towarzystwa Polsko-Włoskiego

 • Published on Tuesday, 25 April 2017 20:49
Uroczystym spotkaniem w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy rozpoczęło obchody 20 lat działalności TPW.  Jubileuszowe spotkanie otworzyła Prezes Elżbieta Renzetti. Muślin zaszczyt jako Członek Honorowy i obdarzona Tytułem Ambasadora Kultury Włoskiej przedstawić informację o 20 letniej bogatej i różnorodnej działalności na rzecz promocji kultury włoskiej, historii oraz teraźniejszości Włoch wśród mieszkańców Bydgoszczy, a także promocji kultury polskiej i Bydgoszczy we Włoszech, m. in. w Rzymie i Reggio Emilia (szczegółowa informacja na stronie internetowej www.api.bydgoszcz.pl). Read more...

Pilotażowy Promocyjno-Badawczy Rejs Kontenerowy Gdańsk-Warszawa 19-27 kwietnia 2017 r.

 • Published on Monday, 24 April 2017 20:51
Regionalna Rada Ochrony Przyrody (organ doradczy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), której jestem członkiem, uczestniczyła w części Pilotażowego Promocyjno-Badawczego Rejsu Kontenerowego Gdańsk-Warszawa na trasie Toruń-Włocławek. Rejs jest jednym z zadań projektu EMMA, realizowanego przez 21 partnerów i 48 instytucji z Niemiec, Polski, Szwecji, Finlandii i Litwy. Na na celu pokazanie możliwości i pozycji konkurencyjnej śródlądowego transportu wodnego, przyjaznego środowisku. Podczas rejsu Prof. Zygmunt Babiński przedstawił argumenty za koniecznością rewitalizacji dróg wodnych E40, której osią jest Wisła i E70, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią, a w Województwie Kujawsko-Pomorskim biegnie linią Noteci i Wisły. Read more...

Życzenia

 • Published on Friday, 14 April 2017 10:45
Życzę radosnych,
wiosennych Świąt Wielkanocnych,
serdecznych spotkań
w rodzinnym gronie i wśród przyjaciół.

20 rocznica uchwalenia Konstytucji RP

 • Published on Sunday, 02 April 2017 15:07
"Gdy przyjdzie czas na wspomnienia, wszyscy będziemy pamiętać, że to najwyższe prawo Rzeczypospolitej tworzyliśmy razem dla wspólnego pożytku Polaków". Tę dedykację wpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski na moim egzemplarzu nr 82 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności miałam udział w przygotowaniu zapisów Art. 74, dotyczących ochrony środowiska (jako członek senackiej Komisji Ochrony Środowiska) i Art. 33, dotyczącego równych praw kobiet i mężczyzn ( jako członkini Grupy Parlamentarnej Kobiet).

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Polski-Włoskiego

 • Published on Wednesday, 15 March 2017 16:22
Dziewiętnasty rok działalności członkowie Towarzystwa Polski-Włoskiego podsumowali na Walnym Zebraniu. W 2016 roku TPW zorganizowało wiele ciekawych imprez z udziałem artystów włoskich i polskich dla mieszkańców Bydgoszczy takich, jak: Karnawał Włoski, spotkanie z Dyrektorem Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Cafe Concerto-Młode Talenty, Bella Italia-Święto Włoch, Koncert Charytatywny  w hołdzie ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech, Włoska Jesień (wspólnie ze Stowarzyszeniem Bydgoski Wyszogród), Wigilia Włoska.
TPW włączyło się również w organizację przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. uroczystej inauguracji połączenia lotniczego na trasie Bydgoszcz-Rzym-Bydgoszcz.
Trzeba podkreślić, że praca Zarządu Towarzystwa i członków jest działalnością społeczną. Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczyłam jako Członek Honorowy, udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło Program działalności TPW w 2017 roku, roku Jubileuszu 20-lecia działalności. Read more...

100. Kawiarnia Literacka na bydgoskich Wyżynach w Domu Kultury "Modraczek".

 • Published on Thursday, 09 March 2017 16:19
Gościem jubileuszowego 100. spotkania w ramach Kawiarni Literackiej w Domu Kultury "Modraczek" był Tomasz Jastrun poeta, prozaik i publicysta, wieloletni felietonista paryskiej "Kultury", w latach 1990-1994 Dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Sztokholmie, laureat wielu nagród literackich, wyróżniony odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej. Sala "Modraczka" była wypełniona po brzegi. Spotkanie świetnie, w interesujący sposób prowadziła poetka Barbara Jendrzejewska,  inicjatorka utworzenia Kawiarni Literackiej dziesięć lat temu. Spotkanie (jak wszystkie poprzednie było pięknie przygotowane przy wsparciu Dyrektor DK Agnieszki Buzalskiej i SM "Budowlani". Wspaniałe spotkanie z fascynującym Tomaszem Jastrunem, uświetnione koncertem duetu saksofonisty Marka Marszałka i pianisty Piotra Dąbrowskiego Read more...

Happening z okazji imienin Króla Kazimierza Wielkiego.

 • Published on Friday, 03 March 2017 21:12
Uczestniczyłam w V Happeningu zorganizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy pomniku Króla Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy Bydgoszczy licznie zaszczycili tę uroczystość. Wysłuchaliśmy ciekawego wystąpienia prof. Adama Sudoła o patronie Bydgoszczy i Uczelni. Honory Króla sprawował Kazimierz Drozd, (Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy), a honory Królowej - Bożena Sałacińska (Przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Były salwy honorowe, tańce dawne Zespołu "Kazimierki". Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego. Miałam zaszczyt złożyć wiązankę kwiatów w delegacji Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. Korowodem prowadzonym przez parę Królewską i biesiadą królewską zakończyliśmy imieninowy dzień. Read more...

Regionalna Rada Ochrony Przyrody.

 • Published on Thursday, 02 March 2017 21:10
W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spotkali się członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, która jest organem doradczo-opiniodawczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rada zaopiniowała pozytywnie projekty Zarządzeń Dyrektora RDOŚ  w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Kruszyn", w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Równina Szubińsko-Łabiszyńska i Lisi Kąt. Read more...

Noworoczne spotkanie Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan

 • Published on Thursday, 12 January 2017 09:59
Na zaproszenie Zarządu Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan uczestniczyłam w noworocznym spotkaniu członków i sympatyków Związku, które odbyło się w sali konferencyjnej IDEA Przestrzeń Biznesu w BPPT. Spotkanie zaszczycił Wojewoda, Wicemarszałek i Prezydent Bydgoszczy. Prezes NZP Lewiatan Roman Rogalski podsumował działalność w 2016 roku, a interesujący wykład o prognozie gospodarczej na 2017 rok przedstawiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert konfederacji Lewiatan. Były gratulacje dla Prezesa NZP Lewiatan Romana Rogalskiego, który został Prezesem Konfederacji Lewiatan w Polsce. Read more...