Regionalna Rada Ochrony Przyrody

Regionalna Rada Ochrony Przyrody w trosce o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w Województwie Kujawsko-Pomorskim zaopiniowała pozytywnie projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów: „Jezioro Fletnowskie”, „Retno”, „Kuźnica”, „Brzęki im. Z. Czubińskiego”, „Jezioro Ciche”, „Bagno Mostki” i „Nadgoplański Park Tysiąclecia”. W dyskusji członkowie RROP poruszyli kwestię udostępnienia rezerwatu dla edukacji i turystyki.