Prezentacja wspaniałego albumu „La Capella Sistina”.

Prezentacja wspaniałego albumu „La Capella Sistina” poświęconego Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. To była prawdziwa uczta duchowa w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Spośród 1999 egzemplarzy w świecie, 50 do sprzedaży w Polsce. Każdy z nas może uczestniczyć w niezwykłym projekcie społeczno-kulturalnym polegającym na ufundowaniu dla Biblioteki Głównej UKW tego trzytomowego, niezwykłego dzieła.