Wręczenie Medali Jerzego Sullimy-Kamińskiego.

Uroczystość wręczenia Medali Jerzego Sulimy -Kamińskiego, wybitnego prozaika, felietonisty i dziennikarza odbyła się w sali sesyjnej bydgoskiego Ratusza z udziałem żony pisarza Ireny Kamińskiej i córki Elżbiety Kamińskiej-Zielińskiej. Medale przyznaje Kapituła w której są inicjatorzy Medalu oraz laureaci z poszczególnych lat. Przewodniczący Kapituły Dariusz Tomasz Lebioda przedstawił dorobek życiowy Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Po prezentacji wyróżnionych i laudacjach wręczone zostały Medale za osiągnięcia artystyczne, naukowe i kulturowe regionu kujawsko-pomorskiego Medalami zostali wyróżnieni: Irena Santor -piosenkarka, Maciej Figas-dyrygent i Dyrektor Opera Nova, Ryszard Długołęcki-tłumacz literatury, Eugeniusz Rzyski-aktor, Jerzy Hoffmann-reżyser i Ryszard Milczewski-Bruno-poeta (pośmiertnie).
Warto podkreślić, że przyznawanie Medalu służy promocji dorobku pisarskiego Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości na zaproszenie Prezesa Związku Literatów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego, będącego Przewodniczącym Kapituły Medalu. Było  mi było, kiedy od żony i córki pisarza otrzymałam drugie wydanie z 2016 roku książki Jerzego Sulimy-Kamińskiego "Bilet do Singapuru". Po oficjalnej uroczystości był czas na rozmowy o pisarzu, tym bardziej, że współdziałaliśmy w latach 1998-2001 na rzecz Bydgoszczy, kiedy Jurek był Radnym Bydgoszczy, a ja pełniłam funkcję wiceprezydenta Miasta. Gratuluję wyróżnionym, a członkom Kapituły składam wyrazy uznania za pielęgnowanie pamięci i promocję dorobku pisarskiego wspaniałego Jerzego Sulimy-Kamińskiego.