Oficjalna uroczystość Jubileuszu 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Oficjalna uroczystość Jubileuszu 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w dniu 10 maja w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Sala była wypełniona po brzegi. Spotkali się słuchacze KUTW i wielu znakomitych gości. Uroczystość zaszczycił  JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny, Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz (Prezes UTW Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie), Założyciel KUTW prof. Roman Ossowski, przedstawiciele innych Uniwersytetów Trzeciego Wieku , przedstawiciele władz Miasta Bydgoszczy. Uczestniczyłam w tej pięknej uroczystości na zaproszenie Rady Naukowo-Programowej i Rady Słuchaczy, z którą mam kontakt od pierwszych dni utworzenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia "Za wielowymiarową aktywność w działalności  na rzecz KUTW", którą otrzymały m.in. Pierwsza Przewodnicząca Rady Słuchaczy Renata Rypińska i aktualnie pełniąca tę funkcję Bożena Sałacińska. Były gorące podziękowania od słuchaczy KUTW dla Honorowego Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej prof. Romana Ossowskiego i Przewodniczącego Rady prof. Bernarda Mendlika. Wykład prof. Marii Kuchcińskiej na temat "Style dziadkowania" przyjęty został gromkimi oklaskami. Na zakończenie uroczystości studenci UKW pięknie wykonali koncert dyplomowy.