Jubileusz 10-lecia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy.

W dniu 9 maja Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął trzydniowe obchody Jubileuszu 10-lecia utworzenia KUTW przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w uroczystości na zaproszenie Rady Naukowo-Programowej, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Bernard Mendlik i Rady Słuchaczy, której przewodniczy Bożena Sałacińska. Słuchacze KUTW zaprezentowali swój dorobek i osiągnięcia w pięknie przygotowanym programie artystycznym. Gratulowałam słuchaczkom i słuchaczom aktywności w edukacji przez całe życie oraz działalności na rzecz aktywności społecznej, a założycielowi i Honorowemu Przewodniczącemu Rady Naukowi-Programowej KUTW prof. dr hab. Romanowi Ossowskiemu inicjatywy na rzecz osób, o których mówi, późniejszej dorosłości. Sympatyczną uroczystość zakończyliśmy wspólnym na stojąco zaśpiewaniem "Sto lat".