Spotkanie po latach tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca.

W Pałacu w Skłudzewie, siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata spotkali się po latach tancerki i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca "Młody Toruń". Miałam szczęście i przyjemność osiem lat tańczyć i koncertować w kraju i za granicą, gdzie byliśmy entuzjastycznie przyjmowani. Wspominaliśmy naszych choreografów Roderyka Lange i Anzelmę Zielińską, którzy zaszczepili nam miłość do tańca, do ciężkiej pracy, która dawała satysfakcję, kiedy tłumy widzów oklaskiwały nasz występy. Piękne spotkanie ludzi różnych profesji, z różnych stron kraju, dzięki Prezesowi Fundacji Piękniejszego Świata Leszkowi Warmbierowi.